FMCG

GIÁM ĐỐC KINH DOANH

Khách hàng MPS tiền thân là một doanh nghiệp xuất nhập khẩu thực phẩm đã có gần 20 năm kinh nghiệm cung cấp thực phẩm cao cấp cho thị trường...

Senior Sales Executive in Animal Nutrition

JOB DESCRIPTIONS To lead and manager Behn Meyer Distributor achieving sales target sustainably in assigned area To give input, proposal & feedback for commercial strategy To be accountable for sales...

SALES MANAGER

Responsibilities: Sales of pork to clients in Vietnam – factories, supermarket chains, live markets. è whole sales? Communicate with customs, do import procedures. follow up to have goods arrives only...

QUẢN LÝ NHÀ HÀNG

Nội dung công việc Quản lý nhân viên Sắp xếp lịch làm việc cho nhân viên bán hàng thuộc quyền quản lý của mình hàng tuần. Kiểm tra giờ giấc...
Scroll to top